top of page
image1 (1).jpeg

MATIC ZADRAVEC

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

My Story

From age 7 till 15 he started his path by learning jazz ballet, tap dance and hip hop style and achieved multiple 1st places in national and world competition in IDO and organisations. Later on he focused on expanding his dance knowledge in Urban category visiting Los Angeles every summer and attending many workshops in London, Germany and other countries. Later on he was a member of notorious dance team „Maestro crew“ which has not only made their mark in the dance scene bywinning multiple competitions and festivals in Europe but also getting a lot of attention from people not familiar with dance by taking part in „Slovenia's got talent“ in 2010.

 

That opened many doors such as : Expo Shanghai – 2010, numerous performances, videos and concerts with Romanian artist Inna 2010 – 2012, tour with one of the biggest balkan stars Severina – DUK tour 2012 – 2013. Since that, Matic has got license as a Trainer. He has been working with many different artists, TV shows, commercials and is constantly working on always learning, getting better and to be up to date with the latest dance styles and dance moves.

Dizajn bez názvu (7).png

Od 7 do 15 rokov začal svoju cestu učením sa jazzovému baletu, stepu a hip hopu a dosiahol viacnásobné prvé miesta v národných a svetových súťažiach v IDO a v organizáciách. Neskôr sa zameral na rozšírenie svojich tanečných vedomostí v kategórii Urban, každé leto navštevoval Los Angeles a zúčastňoval sa mnohých workshopov v Londýne, Nemecku a ďalších krajinách. Neskôr bol členom notoricky známeho tanečného tímu „Maestro crew“, ktorý sa na tanečnej scéne presadil nielen tým, že vyhral viac súťaží a festivalov v Európe, ale zaujal aj  ľudí, ktorí tanec nepoznajú svojou účasťou na „ Slovinsko má talent „v roku 2010.

 

To mu otvorilo mnoho dverí, ako napríklad: Expo Šanghaj - 2010, početné vystúpenia, videá a koncerty s rumunskou umelkyňou Innou 2010 - 2012, turné s jednou z najväčších balkánskych hviezd Severina - DUK tour 2012 - 2013. Od toho času má  Matic licenciu ako tréner. Pracoval s mnohými rôznymi umelcami, televíznymi programami, reklamami a neustále pracuje na tom, aby sa učil, zlepšoval a aby bol informovaný o najnovších tanečných štýloch a tanečných pohyboch.

bottom of page